Om oss

Hälsa, umgänge och välbefinnande styr allt vi skapar på Arbottna By. Här har du nu möjlighet att bo i ett av Sveriges vackraste naturområden men ändå ha bara 40 minuters bilresa till Stockholm. Vi bygger hus i naturen med gammal bykänsla och låter naturen ha huvudrollen för de som bor på och besöker Arbottna By. Och hälsa kommer att styra hur vi bygger och vilka material vi väljer i all byggnation. Välbefinnande kommer att styra hur vi planerar boende, det skall vara lätt att träffa andra. Ett rikt socialt liv och många gemensamma aktiviteter skall vara något som lockar till boende och besök.  

Nu finns ett detaljplaneförslag för del av Arbottna 1:28 på Muskö utställt för samråd. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra och varsamt utveckla en ökad bostads- och verksamhetsbebyggelse. Samrådshandlingarna för detaljplaneförslaget finns tillgängliga på https://www.haninge.se/arbottna i samband med samrådsstarten den 28:e september 2023.

Besök oss

Välkommen att besöka Arbottna By på Muskö i Stockholms skärgård. Här kan du besöka vår gårdsbutik, odlingar, natura- 2000 område, smedja och galleri. Passa även på att besöka Arbottna Herrgård som nu är varsamt renoverat: https://arbottnaherrgard.se/

Ditt boende

På Arbottna By håller vi på att skapa den gamla bykänslan med gränder och närhet. Läs mer om varför Arbottna kommer att bli ditt drömboende.

Fälttävlansbana på Arbottna

Muskö Hästsportförening är en ideell förening som bedriver hästsports-verksamhet på Arbottnas fälttävlansbana. Läs mer på www.muskohsf.se

Arbottnas fantastiska natur

Hälsa, umgänge och välbefinnande styr allt vi skapar i Arbottna By. Här har du nu möjlighet att bo i ett av Sveriges vackraste naturområden men ändå ha bara 40 minuters bilresa till Stockholm. Vi bygger hus i naturen med gammal bykänsla och låter naturen ha huvudrollen för de som bor på och besöker Arbottna By. Och hälsa kommer att styra hur vi bygger och vilka material vi väljer i all byggnation. Välbefinnande kommer att styra hur vi planerar boende, det skall vara lätt att träffa andra. Ett rikt socialt liv och många gemensamma aktiviteter skall vara något som lockar till boende och besök.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor eller andra funderingar.