Ditt boende i Arbottna By


Boende

På Arbottna By är gemenskap ledordet. Det återspeglas också i hur tankarna runt boendet håller på att utformas. På Arbottna By skapar vi den gamla bykänslan med gränder och närhet. Fastigheten Arbottna 1:28 på Muskö, förvärvades med avsikten att återskapa ett levande lantbruk kopplat till härliga bostäder. Arbottna By skall genomsyras av miljöhänsyn och bostäderna erbjudas i varierande storlekar från ett rum och större och i olika upplåtelseformer.

Anpassning till naturen och kulturhistorian på platsen och kopplingen till odlingslandskapet och levande lantbruk är det övergripande temat. Det kan nämnas att när gården blomstrade på 1800 talet var den ett lokalt produktionscentrum med bland annat lanthandel, eget bränneri och mejeri. Läs mer om Arbottnas historia på http://www.musko.nu/arbottna-herrgard/

Framtida byggen

Under de kommande åren planerar vi att bygga ett flertal byar med hus i varierande stilar och storlekar. Du kommer också att ha möjligheter att hyra semesterboende på Arbottna By i framtiden.

Anmäl dig som medlem och få löpande information om Arbotnna By och kommande försäljningar.

En stor del av Arbottna By kommer att bestå av klassiska trähus i olika storlekar, färger och former.

Herrgården är Arbottnas ”hjärta” och kommer att inrymma olika servicefunktioner såsom bibliotek, biljardrum, vinkällare och vår restaurang/cafe. Herrgården öppnas upp för alla, både boende och Musköbor som vill delta i aktiviteter och verksamheter.