Fantastiska Muskö - Den enda ön med en egen tunnel!

Endast 50 minuter från centrala Stockholm ligger en av skärgårdens största och minst kända öar. Den militära närvaron har förutom hemlighetsmakeriet gett Muskö en tre kilometer lång biltunnel och bidragit till att stora skogs- och naturområden bevarats. Musköbasen är inte längre särskilt hemlig men fortfarande lika fascinerande. Anläggningen är så stor att hela stadsdelen Gamla stan skulle kunna rymmas i dess atombombssäkra bergrum och väl värd ett besök vid de fåtal tillfällen då militären öppnar portarna för allmänheten.

På ön bor ca 850 bofasta och det finns ca 1 500 fritidshus. Lanthandeln har öppet nästan hela året om och är ombud för bl.a. Systembolaget och Apoteket. Under sommarhalvåret har Muskö Sjökrog öppet sju dagar i veckan.

Muskö är en anrik skärgårdsbygd där jordbruk och fiske länge var huvudnäringarna. Ön dominerades länge av herrgårdarna Ludvigsberg och Arbottna med underlydande gårdar och torp.

Läs mer om Muskö o Muskös historia på http://www.musko.nu
Läs mer om Arrbottnas historia på http://www.musko.nu/arbottna-herrgard/

Arbottnas historia

Arbottna Herrgård på Muskö är en gård men anor från järnåldern. Under 1800-talet och 1900-talets början blomstrade jordbruket på Arbottna. På gården fanns bland annat en lanthandel och en mejerska. En tradition som Drömgården nu vill ta tillbaka.

Den första bosättningen ägde rum på 600–700-talet och det finns fornlämningar från vikinganästet på området. Under 1200-1700-talet bytte gården ägare vid ett flertal tillfällen. 1769 köpte släkten Levin Arbottna. Mangårdsbyggnaden är från 1790-talet och byggdes om till sitt nuvarande utseende på 1870-talet. 1916 köptes gården av familjen Malmborg som brukade gården fram till 1950 då den såldes till kronan som planerade för Musköbasen.

Läs mer om historien på http://www.musko.nu/arbottna-herrgard/

Muskötunneln - En unik möjlighet att nå Stockholms skärgård utan båt.
Tunneln är 2 895 meter lång. När sprängningsarbetena för Muskötunneln var färdiga 1963, var tunneln sannolikt världens första biltunnel under havsytan i oinklätt berg. Den 15 mars 1964 öppnades tunneln för allmän trafik.

Muskö - närmare än du tror


Badplatser på Muskö
Vackra badmöjligheter på Muskö hittar du här http://www.musko.nu/badplatser-pa-musko/

Ludvigsbergs Herrgård
Konferens, boende och helgservering
http://www.sjökrog.se/

Muskö Sjökrog

Sjömack, kiosk och restaurang
http://www.ludvigsbergsherrgard.se/

Muskö Gårdsbutik
Lamm, lammskinn, ägg och honung mm
Besök Muskö Gårdsbutiks Facebook sida.

Sandells Livs har ett brett varusortiment, manuell kött- och ostdisk, färger, spik och skruv, fiske, bakeoff, leksaker, Svenska Spel.De är ombud för Systembolag och Apotek. http://www.sandellslivs.se/

Muskö Skola http://haninge.se/sv/Specialwebbar/GRUNDSKOLA/Musko-skola/Vanstermeny/Musko-skolas-foraldraforening/

Besök butiken Sött och Salt! En gårdsbutik med inredning, presenter, remake och hantverk.
http://butiksottosalt.blogspot.se/

Kulturhistorisk områdesbeskrivning

https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/kulturmiljo/musko-sep-2018-lagupplost.pdf